Stěhování pián

Stěhování pián a klavírů

Bez ohledu na podmínky lokality provádíme stěhování těžkých a rozměrných hudebních nástrojů jako jsou piána, klavíry a podobně. Při tomto druhu stěhování je vždy nutné zohlednit odkud a kam stěhování probíhá (počet pater, prostorová omezení, způsob přepravy). Dále je nutné posoudit choulostivost a tomu odpovídající zabezpečení stěhovaného předmětu, aby nedošlo k jeho poškození. Z tohoto důvodu se cena stěhování nestanovuje tarifně, ale vždy s ohledem na povahu zakázky. Pro konzultaci konkrétního případu volejte našemu jednateli.

Orientační cena stěhování klavíru:

2700 Kč paušál + 300 Kč za každé patro + příplatek za doprovodná opatření

Stěhování strojů a strojních zařízení firem

stěhování strojů a strojních zařízení

Zajistíme stěhování a převoz těžkých strojních celků pro firmy. Cena se vždy stanovuje individuálně dle povahy a rozsahu zakázky. V případě stěhování většího množství různých strojů (například hal nebo dílen) musíme přijet předem na místo a po dohodě ceny naplánovat se zákazníkem logistiku celého stěhování.

PS Stěhování

DISPEČINK:

Potřebujete informace o průběhu a organizaci vaší zakázky? Změnily se sjednané okolnosti v průběhu vašeho stěhování? Volejte kdykoli na číslo: 722 568 797.

PS Stěhování

KALKULACE:

Plánujete stěhování v Praze a potřebujete vědět, na jaké náklady se máte připravit? Rádi vám spočítáme přesnou a pevnou cenu. Volejte kdykoli na číslo: 722 568 797.

PS Stěhování

SERVIS:

Potřebujete v souvislosti se stěhováním vymalovat interiéry nebo se zbavit většího množství nepotřebných věcí? Budete potřebovat uložit nějaký nábytek do meziskladu, než se v novém zabydlíte? Informujte nás o Vašich požadavcích. Volejte kdykoli na číslo: 722 568 797.

PS Stěhování

PORADNA:

Na kažbou větší stěhovací akci je nutné se pečlivě připravit. Co všechno je třeba zajistit, aby stěhování proběhlo rychle, beze škod a s minimálními náklady? Několik důležitých rad najdete zde.

Stěhování

REGIONY:

Naše stěhovací firma se zaměřuje především na poskytování služeb v Ústeckém kraji. Vysokou úroveň standardních služeb garantujeme hlavně v těchto regionech:

BÍLINA

DĚČÍN

CHOMUTOV

LITOMĚŘICE

LITVÍNOV

LOUNY

TEPLICE

ÚSTÍ N. L.

DRESDEN

Orientační ceny - STĚHOVÁNÍ SLÁDEK:

Auto 26 m3
+ 2 pracovníci

750 Kč/hod.

Auto 36 m3
+ 3 pracovníci

1000 Kč/hod.

Těžká břemena
stroje/piana

1500 Kč
+ 300 Kč/patro

Balení + montáž nábytku

200 Kč/hod.

Práce stěhovací čety

cena dohodou

pro klienta, který si dopravu zajistí sám


Ceny lze individuálně upravit:

Výše uvedené ceny slouží pro vaši základní orientaci. Po seznámení se s podmínkami (v místě obvyklými) mohou být upraveny dohodou. Za určitých okolností je možné cenu stanovit pro našeho zákazníka výhodněji, jindy je naopak potřeba započítat vícepráce, které orientační cenu navýší.

Ceny za doplňkové služby:

Ceny za další doplňkové služby firmy STĚHOVÁNÍ SLÁDEK jako je vymalování, mezisklad, terénní úpravy, likvidaci odpadů, apod., stanovujeme dohodou podle konkrétního zadání. Zvažte, co všechno budete při vaší stěhovací akci potřebovat a nechte si zpracovat komplexní kalkulaci.