Stěhování

Jak „vyzrát“ na stěhování?

Zavolejte na naši stálou linku a ptejte se na cokoli,
co souvisí se stěhováním.

GARANTUJEME:

• Kvalitní služby - pojištění proti škodě

• Provedení sjednaných prací v plném rozsahu

• Odvoz nepotřebných věcí do sběrných dvorů

• Ekologickou likvidaci odpadů

• Uložení materiálů a předmětů v meziskladu

• Dodržení předem sjednaných cen

• Zajištení doplňkových služeb - balení, montáže, malování.

Na co je třeba myslet při stěhování:

Příprava stěhování je záležitost, která vyžaduje spoustu práce a organizování. Navíc se taková akce týká vždy dalších lidí, jako jsou členové rodiny, spolubydlící, kolegové, zaměstnanci, aj., a proto je důležité se řádně domluvit i s nimi. Naší snahou je, aby stěhování proběhlo v klidu a bez závad. Jak na to?

Každé stěhování je nutné perfektně naplánovat. Je rozhodně dobré začít s určitým předstihem, aby se případné komplikace daly bez problému vyřešit. A zkušenost je taková, že se neočekávané komplikace většinou objeví. Proto volte stěhovací firmu, která má dostatečné kapacity pro vaši zakázku, má solidní preference a garence. Výběr stěhovací firmy bývá náročný, protože firem je na trhu mnoho. Není od věci zeptat se známých, které stěhování už někdy v minulosti potkalo, aby nám někoho doporučili.

Co by Vám měla nabídnout solidní stěhovací firma?

  1. Vyšle k vám svého pracovníka, který se seznámí se zakázkou. Tento vyslechne Vaše požadavky.

  2. Firma disponuje důvěryhodným autoparkem pro bezpečnou přepravu stěhovaných věcí.

  3. Firma Vám na základě odborného odhadu garantuje sjednanou cenu, nevyžaduje platby za neobjednané vícepráce.

  4. Firma zajistí pečlivé balení přepravovaných věcí, nenechává nic náhodě.

  5. Firma je pojištěna pro případ poškození či zničení stěhovaných věcí.

  6. Stěhovací firma vám na objednání zajistí i vyklizení bytů. Nepotřebné věci vyklidí a odveze do sběrných dvorů.

  7. Odpovědný pracovník stěhovací firmy komunikuje se zákazníkem, aby se stěhování dělo podle jeho představ.

Balení osobních věcí:

Doporučujeme balit stěhované věci postupně, od těch nejméně potřebných věcí. V balení je nutné mít pořádek, vše pečlivě popisovat a balit podle nějakého systému, to oceníte zejména při vybalování věcí po stěhování. Je užitečné si vytvořit soupisku, která umožní rychlou kontrolu stěhovaných věcí. V den stěhování již musí být vše hotovo, aby nedocházelo ke zmatkům a stěhování probíhalo bez komplikací.

Věnujte pozornost dvěma zásadám:

1. Upozorněte všechny obyvatele obou objektů (vystěhovávaného i nastěhovávaného), že v den stěhování budou výtah a schodiště plně vytíženy. Je účelné buď všechny obejít nebo všem hodit do schránek písemné upozornění, které se může vyvěsit i na domovní informační nástěnku.

2. Zajistěte volný přístup stěhovacímu autu co nejblíže ke dveřím. Šetříte tím práci, čas a zmenšujete tím riziko případného poškození stěhovaných věcí v důsledku manipulace.

POPTÁVKA STĚHOVÁNÍ:

Přemýšlíte o využití našich služeb a potřebovali byste další informace? Využijte tento poptávkový formulář.

Zde popište s čím Vám můžeme pomoci nebo co potřebujete vědět:

Abychom Vám mohli odpovědět, uveďte prosím na sebe kontakt:

Telefon:

E-mail:


PS Stěhování Pavel Sládek

DISPEČINK:

Potřebujete informace o průběhu a organizaci vaší zakázky? Změnily se sjednané okolnosti v průběhu vašeho stěhování? Volejte kdykoli na číslo: 722 568 797.

PS Stěhování Pavel Sládek

KALKULACE:

Plánujete stěhování v Praze a potřebujete vědět, na jaké náklady se máte připravit? Rádi vám spočítáme přesnou a pevnou cenu. Volejte kdykoli na číslo: 722 568 797.

PS Stěhování Pavel Sládek

SERVIS:

Potřebujete v souvislosti se stěhováním vymalovat interiéry nebo se zbavit většího množství nepotřebných věcí? Budete potřebovat uložit nějaký nábytek do meziskladu, než se v novém zabydlíte? Informujte nás o Vašich požadavcích. Volejte kdykoli na číslo: 722 568 797.

Stěhování

REGIONY:

Naše stěhovací firma se zaměřuje především na poskytování služeb v Ústeckém kraji. Vysokou úroveň standardních služeb garantujeme hlavně v těchto regionech:

BÍLINA

DĚČÍN

CHOMUTOV

LITOMĚŘICE

LITVÍNOV

LOUNY

TEPLICE

ÚSTÍ N. L.

DRESDEN

Orientační ceny PS - STĚHOVÁNÍ Pavel Sládek:

Auto 26 m3
+ 2 pracovníci

750 Kč/hod.

Auto 36 m3
+ 3 pracovníci

1000 Kč/hod.

Těžká břemena
stroje/piana

1500 Kč
+ 300 Kč/patro

Balení + montáž nábytku

200 Kč/hod.

Práce stěhovací čety

cena dohodou

pro klienta, který si dopravu zajistí sám


Ceny lze individuálně upravit:

Výše uvedené ceny slouží pro vaši základní orientaci. Po seznámení se s podmínkami (v místě obvyklými) mohou být upraveny dohodou. Za určitých okolností je možné cenu stanovit pro našeho zákazníka výhodněji, jindy je naopak potřeba započítat vícepráce, které orientační cenu navýší.

Ceny za doplňkové služby:

Ceny za další doplňkové služby firmy STĚHOVÁNÍ SLÁDEK jako je vymalování, mezisklad, terénní úpravy, likvidaci odpadů, apod., stanovujeme dohodou podle konkrétního zadání. Zvažte, co všechno budete při vaší stěhovací akci potřebovat a nechte si zpracovat komplexní kalkulaci.