Vyklízení v Chomutově

Vyklízíme interiéry a exteriéry

Zajistíme vyklízení bytů, půdních a sklepních prostor, firemních prostor, interiérů i exteriérů. Tuto službu nabízíme v rámci stěhování i jako samostatnou vyklízecí a úklidovou práci. S likvidací nepotřebných věcí si nemusíte dělat starosti, jejich odvoz do sběrného dvora je zahrnut do smluvní ceny.

GARANTUJEME:

• Kvalitní služby - pojištění proti škodě

• Provedení sjednaných prací v plném rozsahu

• Odvoz nepotřebných věcí do sběrných dvorů

• Ekologickou likvidaci odpadů

• Uložení materiálů a předmětů v meziskladu

• Dodržení předem sjednaných cen

VYKLÍZECÍ SLUŽBA

Vyklízení prostor probíhá takto:

  1. Provedeme bezplatnou prohlídku vyklízených prostor naším pracovníkem.
  2. Seznámíme se se stavem věci. Po dohodě určíme předměty a materiál, který zákazník potřebuje zachovat, přestěhovat nebo zlikvidovat.
  3. Po provedení prohlídky vyhotovíme cenovou nabídku.
  4. Po jejím odsouhlasení sepíšeme řádnou smlouvu o dílo s uvedením závazného termínu vyklízení.
  5. V den vyklízení přistavíme potřebný typ vozidla, připravené věci naložíme a odvezeme do sběrného dvora nebo na jiné místo určení.
BS-stěhování v Praze
PS Stěhování Litoměřice

DISPEČINK:

Potřebujete informace o průběhu a organizaci vaší zakázky? Změnily se sjednané okolnosti v průběhu vašeho stěhování? Volejte kdykoli na číslo: 607 500 305.

PS Stěhování Chomutov

KALKULACE:

Plánujete stěhování v Praze a potřebujete vědět, na jaké náklady se máte připravit? Rádi vám spočítáme přesnou a pevnou cenu. Volejte kdykoli na číslo: 607 500 305.

Stěhování

REGIONY:

Naše stěhovací firma se zaměřuje především na poskytování služeb v Ústeckém kraji. Vysokou úroveň standardních služeb garantujeme hlavně v těchto regionech:

BÍLINA

DĚČÍN

CHOMUTOV

LITOMĚŘICE

LITVÍNOV

LOUNY

TEPLICE

ÚSTÍ N. L.

DRESDEN

Orientační ceny PS - STĚHOVÁNÍ Pavel Sládek:

Auto 26 m3
+ 2 pracovníci

800 Kč/hod.

Auto 36 m3
+ 3 pracovníci

1000 Kč/hod.

Těžká břemena
stroje/piana

2700 Kč
+ 300 Kč/patro

Balení + montáž nábytku

200 Kč/hod.

Práce stěhovací čety

cena dohodou

pro klienta, který si dopravu zajistí sám


Ceny lze individuálně upravit:

Výše uvedené ceny slouží pro vaši základní orientaci. Po seznámení se s podmínkami (v místě obvyklými) mohou být upraveny dohodou. Za určitých okolností je možné cenu stanovit pro našeho zákazníka výhodněji, jindy je naopak potřeba započítat vícepráce, které orientační cenu navýší.

Ceny za doplňkové služby:

Ceny za další doplňkové služby firmy STĚHOVÁNÍ SLÁDEK jako je vymalování, mezisklad, terénní úpravy, likvidaci odpadů, apod., stanovujeme dohodou podle konkrétního zadání. Zvažte, co všechno budete při vaší stěhovací akci potřebovat a nechte si zpracovat komplexní kalkulaci.